Za jedan drugačiji dan Sv. Valentina

Izida,
sveta gospodarica prekrasnih oblika,
spasiteljica muškaraca,
dama mora, voditeljica ka luci,
ona koji predvodi muze,
nežan posmatrač, čuvar i vodič,
dama ušća mora i reka,
pravi dragulj vetra i dijadema života,
ti koja vladaš vazduhom i nemerljivim,
ti koja vodiš sunce od izlaska do zalaska,
ti si učinila moć žena jednakom moći muškaraca,
ti,
dama rata i pravila, lako si uništila tirane pouzdanim savetima.
Iz Oksirinhijskih papirusa


Mreža Žene protiv nasilja
Centar modernih veština

Organizaciju kampanje podržavaju UN agencije u Srbiji (UNDP; UNICEF i UN Women) u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji.
#OneBillionRising

Jer ja sam prva i poslednja
Ja sam obožavana i prezrena
Ja sam kurva i svetica
Ja sam supruga i devica
Ja sam majka i ćerka,
Ja sam naručje moje majke
Ja sam jalova a ipak su brojna moja deca
Ja sam udata žena i usedelica
Ja sam ona koja donosi na svet i ona koja nikada nije rodila
Ja sam uteha porođajnih bolova
Ja sam mlada i mladoženja,
I beše moj čovek taj koji je pojio moju plodnost
Ja sam majka svoga oca
Ja sam sestra svoga muža
I on je moj odbačeni sin
Uvek me poštujte
Jer ja sam Skandalozna i Veličanstvena

Himna Izidi, III - IV vek pre nove ere,
otkrivena u Nag Hamadi, Egipat.
(takodje upotrebljena kao predgovor knjige Paula Koelja "Jedanaest minuta")

Help to transcribe papyri!


Commenti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...